Trimel.png

Prevádzka spoločnosti: Ferienčíkova 1, 811 08 Bratislava

Pevná linka: (02) 527 33 234

Email: trimel@trimel.sk

Služby


Ku každému nášmu odovzdanému modulovému balíku poskytujeme:

  • Bezplatné poradenstvo a nábehovú pomoc
  • Školenia pre prácu so zakúpenými modulmi
  • Príručky ku zakúpeným modulom
  • Záruku 12 mesiacov od protokolárneho odovzdania modulov

Pozáručný servis je platená služba, ktorej podmienky sú stanovené dodatkovou zmluvou.


Legislatívne zmeny sú do modulov implementované bezplatne v rámci záručného a pozáručného servisu.


V prípade záujmu zabezpečíme nasledovné dodatočné služby:

  • Analýzu z hladiska potrieb a využitia výpočtovej techniky
  • Dodávku a inštaláciu vybraného technického vybavenia
  • Údržba výpočtovej techniky a programového vybavenia
  • Návrh a dodanie špecifických evidencií
  • Spolupráca pri tvorbe projektov financovaných Európskym fondom pre regionálny rozvoj