Trimel.png

Prevádzka spoločnosti: Ferienčíkova 1, 811 08 Bratislava

Pevná linka: (02) 527 33 234

Email: trimel@trimel.sk

Zverejňovanie


Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.


Pre našich zákazníkov so zakúpenou evidenciou zmlúv, faktúr alebo objednávok ponúkame nadstavbovú službu zverejňovania dokumentov na internetovej stránke.


Na jedno kliknutie tlačítka priamo z evidencie. Bez pracného ručného prepisovania údajov automaticky až na Vašu internetovú stránku. Ako to vyzerá?
Rovnaký prehľad zverejnených zmluv, faktúr a objednávok môžete mať priamo na Vašej internetovej stránke. Všetky údaje aj s pripojenými naskenovanými dokumentami sú bezpečne uložené na naších serveroch s automatickým zálohovaním.


Nulové kapacitné nároky na Váš webový priestor.Pripravovaná nová verzia prehľadu zverejňovania rozpočtu.Zoznam organizácií zverejňujúcich cez informačný systém IS SAMO:


Materská škola

Nám. Andrea A. Hlinku 32, 919 43 Cífer

Materská Škola

Estónska 3, 821 06 Bratislava

Materská škola

Fándlyho 2, Senec

Materská škola

Košická 40, Senec

Materská škola

Kollárova 23, Senec

Materská škola

Kysucká 9, Senec

Materská škola

Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava

Materská škola

Piesocná 2, 821 04 Bratislava

Materská škola

Prešovská 28, 821 08 Bratislava

Materská škola

SNP 14, 900 01 Modra

Materská škola

Štastná 26, 821 05 Bratislava

Materská škola

Timravina 8, 811 06 Bratislava

Materská škola - Óvoda

Komárovská 58, 821 06 Bratislava

Materská škola - Óvoda

Komárovská 58, 821 06 Bratislava

Materská škola Alberta Molnára Szencziho

Fándlyho 20, Senec

Materská škola Bancíkovej

Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava

Materská škola Bodvianska

Bodvianska 4, 821 07 Bratislava

Materská škola Exnárova

Exnárova 6, 821 03 Bratislava

Materská škola Kaméliová

Kaméliová 10, 82107 Bratislava

Materská škola Kríková

Kríková 20, 821 07 Bratislava

Materská škola Linzbothova

Linzbothova 18, 821 06 Bratislava

Materská škola Šenkvice

Horná ul. c. 11

Materská škola Stálicová

Stálicová 2, 82102 Bratislava

Materská škola Západná

Západná 2, 821 02 Bratislava

Mesto Dunajská Streda

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Mesto Šaštín-Stráže

Alej 549/36, 908 41 Šaštín-Stráže

Mesto Stupava

Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

Mesto Stupava

Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

Mesto Svätý Jur

Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur

Mestská cast - Podunajské Biskupice

Trojicné nám.11, 821 06 Bratislava

Mestská čast Bratislava - Dúbravka

Žatevná 2, 844 02 Bratislava

Mestská časť Bratislava - Nové mesto

Junácka 1, 832 91 Bratislava

Mestská čast Bratislava - Petržalka

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Mestská časť Bratislava - Petržalka - Referát ekonomiky školstva

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Mestská čast Bratislava - Ružinov

Mierová 21, 827 05 Bratislava

Mestská časť Bratislava - Staré mesto

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

Mestská cast Bratislava - Vrakuna

Šíravská 7, 821 07 Bratislava

Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica

Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava

Mestské centrum sociálnych služieb Modra

Súkenícka 4, 900 01 Modra

Mestské kultúrne a informacné centrum

Agátová 16, 900 31 Stupava

Mestské kultúrne stredisko

Námestie 1. Mája 2, 903 01 Senec

Mestské kultúrne stredisko

Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda

Mestský úrad Leopoldov

Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov

Mestský úrad Senec

Mierové nám. 8, 903 01 Senec

Miestna knižnica Petržalka

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržálka

Capejevova 6, 851 01 Bratislava

MŠ Ivánska cesta

Ivánska cesta 32, Bratislava

MŠ Medzilaborecká

Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava

Mš Miletičova

Miletičova 37, 821 09 Bratislava

Mš Pivonkova

Pivonkova 9, Bratislava

MS Slnečné jazerá

Slnečné jazerá 2764, 903 01 Senec

Mš Velehradská

Velehradská 24, 821 08 Bratislava

Obec Bojničky

Bojničky 90, 920 55 Bojničky

Obec Borinka

Borinka č. 110, 900 32 Borinka

Obec Červeník

Kalinčiakova 26, 920 42 Červeník

Obec Gajary

Hlavná 67, 900 61 Gajary

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

Obec Láb

Láb c. 503, 900 67 Láb

Obec Limbach

SNP 55, Limbach

Obec Malé Leváre

Malé Leváre 177, 908 74 Malé Leváre

Obec Nová Dedinka

Mierová 11, 900 29 Nová Dedinka

Obec Rohožník

Školské námestie 406/1

Obec Sekule

Sekule 570, 908 80 Sekule

Obec Veľké Leváre

Štefániková 747, 908 73 Veľké Leváre

Obec Viničné

Cintorínska 13 – Spoločenský dom, 900 23 Viničné

Obec Voderady

Voderady 262, 919 42 Voderady

Obec Záhorská Ves

Hlavná 129, 900 65 Záhorská Ves

Obec Zavar

Viktorínova 312/14, 919 26 Zavar

Obec Zemné

Zemné, 941 22 Zemné

Obecný podnik Rohožník s.r.o.

Školské námestie 406/1

Obecný úrad Cífer

Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Obecný úrad Šenkvice

Nám. Gabriela Kolinovica 5, 900 81 Šenkvice

Ružinovský športový klub, p. o.

Mierová 21, 827 05 Bratislava

Školská jedáleň

Kysucká 14, 903 01 Senec

Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.

Námestie 1. mája 53/4, 903 01 Senec

Staromestská knižnica

Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava

Stredisko kultúry Vajnorská

Vajnorská 21, 831 03 Bratislava

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka

Bohrova 1, 851 01 Bratislava

Stredisko sociálnych služieb Petržálka

Vavilovova 18, 851 01 Bratislava

Technické služby stupava s.r.o.

Dlhá 11, 900 31 Stupava

Trimel s.r.o.

J. Smreka 22, 841 07 Bratislava

Úrad pre reguláciu železnicnej dopravy

Mileticova 19, 820 05 Bratislava

Verejnoprospešné služby Karlova Ves

Námestie sv. Františka 8, 841 04 Bratislava

Základná škola

Beňovského 1, 841 01 Bratislava

Základná škola

Bieloruská 1, 821 06 Bratislava

Základná škola

Biskupická 21, 821 06 Bratislava

Základná škola

Grösslingová 48, 811 09 Bratislava

Základná škola

Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda

Základná škola

Karloveská 61, 841 04 Bratislava

Základná škola

Kysucká 14, 903 01 Senec

Základná škola

Lachova ul. č. 1, 851 03 Bratislava

Základná škola

Pri kríži 11, 841 02 Bratislava

Základná škola

Mierová 46, 821 05 Bratislava

Základná škola

Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda

Základná škola

Školské nám. 399/2, 906 38 Rohožník

Základná škola

Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava

Základná škola

Vinohradská 62, 900 81 Šenkvice

Základná škola

Ostredková 14, 821 02 Bratislava

Základná škola

Podzáhradná 51, 821 07 Bratislava

Základná škola

Tajovského č.1, 903 01 Senec

Základná škola

Vajanského 93, 900 01 Modra

Základná škola

Vrútocká 58, 82 104 Bratislava

Základná škola

Železnicná 14, 821 07 Bratislava

Základná škola Alexandra Dubčeka

Majerníkova 62, 841 05 Bratislava

Základná škola Budatínska

Budatínska 61, 851 06 Bratislava

Základná škola Cernyševského

Cernyševského 8, 851 01 Bratislava

Základná škola Dudova 2

Dudova 2, 851 02 Bratislava

Základná škola Gajary

Skuteckého 438, 900 61 Gajary

Základná škola Gessayova

Gessayova 2, 852 66 Bratislava

Základná škola Holícska

Holícska 50, 851 05 Bratislava

Základná škola Jesenského

Jesenského 6, 811 01 Bratislava

Základná škola Kalinciakova

Kalinciakova 12, 831 04 Bratislava

Základná škola Kulíšková

Kulíšková 8, 821 08 Bratislava

Základná škola Ludovíta Štúra

Komenského 1/A, 900 01 Modra

Základná škola Medzilaborecká

Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava

Základná škola Nejedlého, Bratislava - Dúbravka

Nejedlého č. 8, 841 02 Bratislava

Základná škola Nevädzová

Nevädzová 2, 821 01 Bratislava

Základná škola Nobelovo námestie

Nobelovo námestie 6, 851 01 Bratislava-Petržalka

Základná škola Pankúchová

Pankúchová 4, 851 04 Bratislava

Základná škola Prokofievova

Prokofievova 5, 851 01 Bratislava

Základná škola s materskou školou

Odborárska 2, 831 02 Bratislava

Základná škola s materskou školou

Sibírska 39, 831 02 Bratislava

Základná škola s materskou školou

Borodáčová 2, 821 03 Bratislava

Základná škola s materskou školou

Riazanská 75, 831 03 Bratislava

Základná škola s materskou školou

Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre

Základná škola s materskou školou

Za kasárnou 2, 831 03 Bratislava

Základná škola s materskou školou

Trnková1, 851 10 Bratislava - Jarovce

Základná škola s materskou školou

Jeséniova 54, 831 01 Bratislava

Základná škola s materskou školou

Ceská 10, 831 03 Bratislava

Základná škola s materskou školou

Cádrova 23, 831 01 Bratislava

Základná škola s VJM A. M. Szencziho

Námestie A. Molnára 2, 903 01 Senec

Základná škola Tupolevova

Tupolevova 20, 851 01 Bratislava

Základná škola Turnianska

Turnianska 10, 851 07 Bratislava

Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským

Komenského ulica 1219/1, 929 01 Dunajská Streda

Základná umelecká škola

Štúrova 54, 900 01 Modra

Základná umelecká škola

Fándlyho 20, 903 01 Senec

Zariadenie sociálnych služieb Rohožník

Pri potoku 45/3, 906 38 Rohožník

Združenie miest a obcí Modra - Šenkvice

ZŠ Borodáčová

Borodáčová 2, 821 03 Bratislava

ZŠ Pavla Marcelyho

Drieňová 16, 821 03 Bratislava

ZŠ Rajcianska

Rajcianska 3, 821 07 Bratislava

ZŠ s MŠ s VJM-Alapiskola és Óvoda

Vetvárska 7, 821 06 Bratislava

ZŠ s MŠ Šoporňa

Komenského 33, Šoporňa

ZŠ Sokolíkova

Sokolíkova 2, 84101 Bratislava

ZŠ Žitavská

Žitavská 1, 821 07 Bratislava

ZUŠ E. Suchoňa

M. R. Štefánika 9, 902 01 Pezinok