Trimel.png

Prevádzka spoločnosti: Ferienčíkova 1, 811 08 Bratislava

Pevná linka: (02) 527 33 234

Email: trimel@trimel.sk

Produkty


Produkty IS SAMO sú určené pre spracovanie agendy miestnych, mestských a obecných úradov, podnikateľov, rozpočtových a príspevkových organizácií.


Rozdelenie produktov IS SAMO podľa kategórie:
Mimo nosných aplikačných produktov IS SAMO ponúkame taktiež návrh a dodanie špecifických evidencií na mieru, presne podľa Vašich požiadaviek.


Dodané špecifické evidencie podľa požiadaviek zákazníka:

  • Evidencia podujatí
  • Evidencia vernostných kariet
  • Evidencia zákaziek
  • Evidencia dopravných značiek
  • Evidencia kanálových poklopov
  • Evidencia odpadkových kontajnerov
  • Evidencia reklamných pútačov